องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

งบประมาณรายรับรายจ่าย

เขียนโดย 
อ่าน 799 เวลา