องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

กองช่าง

เขียนโดย 
 
 
 
 
นายเดชา จันทุมา
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
                                                      
                                              who
                                                  นายช่างโยธา
                 
   
 
     
nuttapong
   
   

 

  นายสุพจน์ วิลัยศรี  
นายณัฐพงศ์  ภูระยา
   
   
 
  ผู้ช่วยช่างโยธา  
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
อ่าน 1269 เวลา