องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนากระแซง หมู่ 16 สายกลางบ้าน

เขียนโดย 
อ่าน 56 เวลา