องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแต้ หมู่ 5 ซอยพ่อแสวง

เขียนโดย 
อ่าน 50 เวลา