องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ขอเชิญชวน ชาวตำบลนากระแซง ร่วม โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและผลผลิตทางการเกษตรตำบลนากระแแซง ภายใต้ชื่อ งาน "บักอื้อใหญ่" ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560 จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ชมฟรีตลอดงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ขอเชิญชวน ชาวตำบลนากระแซง ร่วม โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและผลผลิตทางการเกษตรตำบลนากระแแซง ภายใต้ชื่อ งาน "บักอื้อใหญ่" ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560 จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ชมฟรีตลอดงาน

หน้า 1 จาก 6