องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง นำโดย นายสนิท มะลัยสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร.ได้ร่วมเดินขบวนเชิญชวนชวนตำบลนากระแซงได้มา ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น.

หน้า 1 จาก 5