องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. รางยู เส้นกลางบ้าน บ้านนากระแซง ม.1

เขียนโดย 
อ่าน 43 เวลา