องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหม้อทอง หมู่6ซอยหนองใหญ่-หนองขี้เห็น

เขียนโดย 
อ่าน 55 เวลา