องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ประจำปี 2560

เขียนโดย 

เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านเกิดพายุฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงทำให้บ้านเรือนประชาชนภายในตำบลนากระแซงได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง จึงมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

อ่าน 58 เวลา