องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปี 2560

เขียนโดย 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง (กองสวัสดิการสังคม) ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2560 โดยมี นายทองคำ ศิริพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ผู้ที่ว่างงาน ทำให้มีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

อ่าน 60 เวลา