องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2560

เขียนโดย 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2560 นำโดย นายทองคำ ศิริพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคน ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย ณ สนามกีฬาบ้านแขมเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่าน 77 เวลา