องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

โครงการตั้งด่านจุดบริการประชาชน

เขียนโดย 

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ร่วมกับ สภ.เดชอุดม ตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด/จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ และบริการประชาชน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 ณ แยกนากระแซง

อ่าน 75 เวลา