องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

เขียนโดย 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ) ได้จัด โครงการ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 นำโดย นายทองคำ ศิริพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วย จ่าเอกวรวิชญ์ วงศ์คำ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง หัวหน้าส่วราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคน ร่วม รดน้ำดำหัว ขอพร ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิต เนื่องในวันสงกรานต์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

อ่าน 99 เวลา