องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ

เขียนโดย 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงได้จัด อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายทองคำ ศิริพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

อ่าน 52 เวลา