องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ อบต.นากระแซง

เขียนโดย 

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ อบต.นากระแซง นำโดย นายทองคำ ศิริพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง พร้อมด้วย ห้วหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลทุกคนเพรียงกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

อ่าน 64 เวลา