องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

จัดกิจกรรมออกกำลังกายในการสร้างเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เขียนโดย 

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจและจะจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องทุกวันพุธ เวลา 15.00-16.30 น. นำโดย จ่าเอก วรวิชญ์ วงศ์คำ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคน พร้อมเพรียงกันออกกำลังกาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

อ่าน 73 เวลา