องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เขียนโดย 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง นำโดย นายทองคำ ศิริพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง นายธนยศ มานิตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนชาวตำบลนากระแซง ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหาหรุณาธิคุณ พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี "ครบรอบ 61 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี" ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

อ่าน 56 เวลา