องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564

เขียนโดย 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงได้จัดโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง 

อ่าน 118 เวลา