องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ "การทำเปลญวน" ประจำปี 2559

เขียนโดย 

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง (กองสวัสดิการสังคม) ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ "การทำเปลญวน" ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เป็นการเพิ่มโอกาสด้านอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

อ่าน 163 เวลา