องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

วันแม่แห่งชาติ 59

เขียนโดย 

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ได้เข้าร่วมกิจกรรม12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา นำโดย นางพรพรรณ ปุนประวัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล สามาชิกสภาฯ ผู้นำหมู่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

อ่าน 77 เวลา