องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

ทำความดีถวายนายหลวงและพระราชินี

เขียนโดย 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ได้พร้อมใจกันปลูกต้นไม้ และทาสีกำแพงวัดบ้านอุดมพัฒนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา นำโดย นายธนยศ มานิตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำหมู่บ้าน ณ วัดบ้านอุดมพัฒนา

อ่าน 81 เวลา