องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

โครงการอบรมต่อต้านการทุจริต การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เขียนโดย 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงได้จัดโครงการอบรมต่อต้านการทุจริต การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

อ่าน 72 เวลา